Cursul de SSM este axat pe domeniul instalatiilor electrice si are o durata de 40 ore si cuprinde urmatoarele module:

  1. Modul 1 Cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca (SSM)
  2. Modul 2 Concepte de baza referitoare la securitatea si sanatatea in munca (SSM)
  3. Modul 3 Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor
  4. Modul 4 Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor în sectorul corespunzator unitatii
  5. Modul 5 Acordarea primului ajutor