CURS AUTORIZARE ANRE ELECTRICIENI CLUJ

Acest portal este destinat persoanelor înscrise la cursurile de PREGATIRE IN VEDEREA AUTORIZARII ANRE organizate de CONSULTFORM LM – CENTRUL DE CALIFICARE FPIP CLUJ.

Cursul de pregatire teoretica  in vederea participarii la examenul de autorizare ANRE, are o durata de 20 ore si este  de tip “Blended Learning” – invaţare combinată, respectiv un mixt intre soluţia tradiţională a cursului in clasa sub îndrumarea lectorului si studiul individual /online bazat pe tehnologia e-learning, in conformitate cu

Tematica_si_bibliografie_pentru_examenul_de_autorizare_electricieni_01.2020

Tematica_Legislatie_VP,_Exp

Blended Learning este un concept modern de educaţie şi formare, foarte flexibil, cu o adresabilitate ridicata în formarea profesională a adulţilor deoarece răspunde nevoilor diferite ale adulţilor şi ţine cont de caracteristicile de învăţare a acestora: stiluri de gândire şi de învăţare diferite, nivelele de cunostinţe, tipuri de inteligenţă, prin folosirea acestor metode combinate de invaţare.

Formarea profesională a adulţilor este mult diferită de formarea iniţială a tinerilor: adulţii au sisteme de valori formate şi “aşezate”, au preconcepţii, au niveluri diferite de educaţie şi cultură şi, mai ales, au minimă disponibilitate de schimbare. Apelând exclusiv la formarea în sală (varianta tradiţională) ne confruntăm cu următoarele limitări: scoaterea din piață pe termen lung, costuri semnificative legate de cazare şi transport, timp insuficient alocat dezvoltării și fixării noţiunilor necesare, izolare față de experiența acumulată de ceilalți membri ai echipei prin punerea în practică a celor învățate, etc.

Avantajele pentru cursant sunt multiple: continuarea activitatii profesionala fara intreruperi; gradul de aplicabilitate al conceptelor si retentia informatiilor primite cresc radical.

Acest sistem a fost dezvoltat cu scopul de a a oferi fiecarui cursant un nivel avansat de cunostinte de nivel tehnic ridicat, si presupune metode şi tehnici variate de predare şi învăţare, o nouă manieră de a oferi transfer de cunoştinţe şi experienţe de învăţare.

Prin utilizarea mixului de învățare “Blended Learning” folosind dispozitive digitale (e-learning) și cursuri în sală folosim eficient resursele disponibile și creăm un plan de lucru care să ducă la atingerea obiectivelor de învățare prin: distribuirea suportului teoretic, dirijarea învățării noțiunilor teoretice, testarea cunoașterii acestora – prin testare on-line, urmate apoi în sală de generarea și fixarea comportamentelor necesare având ca efect aplicarea în practică a tuturor competențelor și comportamentelor dobândite, încheind prin pre-follow-up on-line și follow-up în sală, forum de bune practici etc.

Alte cursuri in domeniul instalatiilor electrice:

Tehnician instalatii electrice
Maistru electrician in constructii
Electrician in instalatii energetice

Datele estimate pentru organizarea si desfasurare a examenului de autorizare anre – sesiunea toamna 2019 sunt urmatoarele:

20.08.2020 Publicarea anunțului
31.08.2020 04.09.2020 Înscrierea candidaților (*)
04.09.2020 (data poştei) Termen final de înscriere (data limită de trimitere a dosarului.Cererile se transmit prin serviciul poștal către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Str. Constantin Nacu, Nr. 3, București, Sector 2, Cod poștal 020995, ROMANIA.
25.09.2020 Nominalizarea centrelor
25.09.2020 Publicarea în portal a listei tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul, și cu precizarea centrului în care vor fi programați
02.10.2020 Data limita completare dosare (după caz)
09.10.2020 Publicarea în portal a listei finale a tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen, propuși la prelungire/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament-neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul
—- Precizarea centrului și a seriei în care vor fi programați candidații, atât cei care sunt propuși la examen, cât și cei care sunt propuși pentru eliberare de adeverințe ca urmare a prelungirii calității de electrician autorizat
—– —– Desfășurarea examenelor de autorizare, inclusiv eliberarea adeverințelor în cazul prelungirii calității deținute, cât și a adeverințelor pentru verificatori de proiecte și experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
22.10.2020 Publicarea rezultatelor pe pagina de internet

Data de la care solicitanții își pot ridica documentele de autorizare de la Registratura ANRE

30.10.2020 Data limită pentru înregistrarea contestațiilor
06.11.2020 Rezultatele analizării contestațiilor

Plata tarifului de autorizare la ANRE se face anterior depunerii documentatiei:

–  fie direct la casieria ANRE, odată cu înregistrarea cererii de autorizare,

–  fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. În acest caz,  Serviciul financiar – contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate,

–  fie prin mandat poștal în contul ANRE nr.  RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. Și în acest caz, Serviciul financiar – contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate. 

În toate cazurile, solicitanții trebuie să includă în dosar o copie a chitanței/ ordinului de plată/ mandatului poștal.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 1/2020, MO 27/15.01.2020 sunt:

Tip autorizare Tarif (lei)
Gradul I 250
Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B 250
Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B 350
Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I) și de tip A+B, inclusiv vizare periodică 175
Verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice, inclusiv vizare periodică 125
Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice, inclusiv vizare periodică 175
Emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat 30

ANUNT ANRE:

Decizie_prelungire_valabilitate_calitate_electrician_VP_EXP_si_instalator_GN-6_luni-cu_nr.

Succes !
Echipa Consultorm LM