Acest serviciu presupune întocmirea dosarului pentru atestarea Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C.  – SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC.

  • Dosarul va fi elaborat şi transmis conform procedurii ANRSC cuprindând toate documentele justificative necesare în formatele acceptate de ANRESC (formulare, proceduri, decizii, contracte, autorizări, etc.), ţinând cont de toate solicitarile şi observaţiile făcute în timp de-a lungul colaborării cu această instituţie publică.
  • Termenul de obţinere a atestatului de la depunerea dosarului este de max 30 zile. 
  • Acest serviciu poate fi prestat indiferent de domiciliu / sediu beneficiarului.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurarii iluminatului public. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor.

Iluminat public