Acest serviciu presupune întocmirea dosarului pentru atestarea ANRE – GAZE, pentru tipul de atestat dorit.

 • Dosarul va fi elaborat şi transmis conform procedurii ANRE cuprindând toate documentele justificative necesare în formatele acceptate de ANRE (formulare, declaraţii notariale, proceduri, decizii, contracte, buletine de verificări, autorizări personal, etc.), ţinând cont de toate solicitarile şi observaţiile făcute în timp de-a lungul colaborării cu această instituţie publică.
 • Termenul de obţinere a atestatului de la depunerea dosarului este de max 30 zile. Acest termen este determinat de fapul că, în general, nu sunt solicitari de clarificări ulterioare din partea ANRE care pot duce la prelungirea termenului de obţinere sau respingerea dosarului/cererii de atestare şi perioada de desfasurare a şedintelelor de atestare ANRE (bilunare).
 • Acest serviciu poate fi prestat indiferent de domiciliu / sediu beneficiarului.

În funcţie de tipul de atestat beneficiarul trebuie să aibă minim 2 angajaţi autorizaţi cu normă întreagă sau normă parţială dupa cum urmează:

A. Atestat tip PPI (proiectare conducte de alimentare în amonte, instalaţii tehnologice de suprafaţă înmagazinării de gaze naturale, instalaţii de gaze naturale lichefiate):

 • 2 angajati instalatori autorizati PGT, din care unul minim 7 ani experienta in proiectare, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti având rol de coordonare a activitatii

B. Atestat tip PT (Proiectare sistemelor de transport al gazelor naturale, Proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, Proiectarea sistemelor de distribuţie închise, precum şi instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de înaltă presiune, Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune):

 • 2 angajati instalatori autorizati PGT din care unul minim 7 ani experienta in proiectare, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti având rol de coordonare a activitatii

C. Atestat tip PDSB (Proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, proiectarea sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune):

 • 2 angajati instalatori autorizati PGD din care unul minim 5 ani experienta in proiectare, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

D. Atestat tip PDIB (Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune):

 • 2 angajati instalatori autorizati PGIU din care unul minim 5 ani experienta in proiectare, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

E. Atestat tip PGNL (Proiectarea instalaţiilor de GNL):

 • 2 angajati instalatori autorizati PGL din care unul minim 7 ani experienta in proiectare, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

F. Atestat tip PIH (Proiectarea instalaţiilor de producere a hidrogenului):

 • 2 angajati instalatori autorizati PH din care unul minim 7 ani experienta in proiectare, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

G. Atestat tip EPI (Execuţia conductelor de alimentare din amonte, a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale, execuţia instalaţii de gaze naturale lichefiate):

 • 2 angajati instalatori autorizati EGT din care unul minim 5 ani experienta in execuţie, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

H. Atestat tip ET (Execuţia sistemelor de transport al gazelor naturale, Execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de înaltă presiune, execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune):

 • 2 angajati instalatori autorizati EGT din care unul minim 5 ani experienta in execuţie, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

I. Atestat tip EDSB (Execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, precum şi instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune):

 • 2 angajati instalatori autorizati EGD din care unul minim 3 ani experienta in execuţie, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

J. Atestat tip EDIB (Execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune):

 • 2 angajati instalatori autorizati EGIU din care unul minim 3 ani experienta in execuţie, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

K. Atestat tip EGNL (Execuţia instalaţiilor de GNL):

 • 2 angajati instalatori autorizati EGL din care unul minim 5 ani experienta in execuţie, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

L. Atestat tip EIH (Execuţia instalaţiilor de producere a hidrogenului):

 • 2 angajati instalatori autorizati EH din care unul minim 5 ani experienta in execuţie, absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti avand rol de coordonare a activitatii

 

ANRE Info Atestare