Acest serviciu presupune întocmirea dosarului pentru atestarea ANRE – instalaţii electrice, pentru tipul de atestat dorit.

 • Dosarul va fi elaborat şi transmis conform procedurii ANRE cuprindând toate documentele justificative necesare în formatele acceptate de ANRE (formulare, proceduri, decizii, contracte, buletine de verificări, autorizări personal, etc.), ţinând cont de toate solicitarile şi observaţiile făcute în timp de-a lungul colaborării cu această instituţie publică.
 • Termenul de obţinere a atestatului de la depunerea dosarului este de max 30 zile. Acest termen este determinat de fapul că, în general, nu sunt solicitari de clarificări ulterioare din partea ANRE care pot duce la prelungirea termenului de obţinere sau respingerea dosarului/cererii de atestare şi perioada de desfasurare a şedintelelor de atestare ANRE (bilunare).
 • Acest serviciu poate fi prestat indiferent de domiciliu / sediu beneficiarului.

 


Atestatele emise de ANRE sunt:

a) Atestat de tip A – încercări de echipamente și instalații electrice; include competențele atestatelor de tip A2 și A1;
b) Atestat de tip A1– încercări de echipamente și instalații electrice de joasă tensiune;
c) Atestat de tip A2– încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune; include competențele atestatului de tip A1;
d) Atestat de tip A3 – încercări de echipamente și instalații electrice în vederea certificării conformității tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile;
e) Atestat de tip B – proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1;
f) Atestat de tip Bp – proiectare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;
g) Atestat de tip Be – executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bi și A1;
h) Atestat de tip Bi – executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/construcții civile și industriale; include competențele atestatului de tip A1;
i) Atestat de tip C1A – proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatului de tip Bp;
j) Atestat de tip C1B – proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competențele atestatelor de tip C1A și Bp;
k) Atestat de tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1;
l) Atestat de tip C2B – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competențele atestatelor de tip Be, Bi, C2A, A2 și A1;
m) Atestat de tip D1– proiectare de linii electrice aeriene și subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip C1B, C1A și Bp;
n) Atestat de tip D2 – executare de linii electrice aeriene și subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 și A1;
o) Atestat de tip E1 – proiectare de posturi de transformare, stații electrice și de instalații aparținând părții electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip C1B, C1A și Bp;
p) Atestat de tip E2 – executare de posturi de transformare, stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 și A1;
q) Atestat de tip E2PA– executare de lucrări la instalații electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice.


Competentele atestatului tip B

Nivelul de tensiune nominala: U= 0,4 kV

Atestatul ANRE de tip B (Bi+Be) va ofera competente de proiectare si executie pentru:

 • Instalatii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ cladirilor civile si cladirilor industriale
 • Instalatii de utilizare de joasa tensiune,
 • Bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, la tensiune nominala de 0,4 kV,
 • Instalatie de racordare la joasa tensiune destinata alimentarii cu energie electrica a unui singur loc de consum, executata din reteaua de joasa tensiune sau tabloul/ cutia de distributie a postului de transformare,
 • Executare, verificare, masurare prize de pamant, instalatii de legare la pamant si de paratrasnet aferente cladirilor civile si industriale,
 • Realizeaza incercari/ masuratori la echipamentele si instalatiile electrice,de joasa tensiune, conform reglementarilor legale din domeniu.
 • Lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice,
 • Realizeaza incercari/ masuratori la echipamentele si instalatiile electrice, de joasa tensiune.

Competentele atestatelor ANRE de tip C1A si C2A

Nivelul de tensiune nominala: (U= 0,4 kV ÷ 20 kV)

 • Atestatul de tip C1A acorda competenta de proiectare.
 • Atestatul de tip C2A acorda competenta de executie.
 • Instalatii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ cladirilor civile si industriale
 • Instalatii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ cladirilor
 • Instalatii de utilizare de joasa/ medie tensiune,
 • Bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, la tensiune nominala de 0,4 kV,
 • Instalatie de racordare la joasa tensiune destinata alimentarii cu energie electrica a unui singur loc de consum, executata din reteaua de joasa tensiune sau tabloul/ cutia de distributie a postului de transformare,
 • Executare, verificare, masurare prize de pamant, instalatii de legare la pamant si de paratrasnet aferente cladirilor civile si industriale si in retelele electrice de distributie ,
 • Lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, cu respectarea prevederilor Art. 54 din reulamentul de ates. a soc. com.
 • Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV aeriene si/ sau subterane,
 • Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente,
 • Retele electrice de iluminat public aeriene si/ sau subterane,
 • Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte,
 • Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare),
 • Baterii stationare de acumulatori, instalatii electrice de compensare a factorului de putere,
 • Instalatii de cabluri de fibra optica pentru transmitere de semnal,
 • Masurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite, masurarea rezistentei de contact la PT,
 • Instalatii de protectii si masura,
 • Verificari si incercari ale echipamentelor si instalatiilor electrice, de medie si joasa tensiune, aferente retelelor electrice de distributie si posturilor de transformare.

Competentele atestatelor ANRE de tip C1B si C2B

Nivelul de tensiune nominala: (U= 0,4 kV ÷ 100 kV)

 • Atestatul de tip C1B acorda competenta de proiectare.
 • Atestatul de tip C2B acorda competenta de executie.

 

 • Instalatii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ cladirilor civile,
 • Instalatii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ cladirilor industriale,
 • Bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, la tensiune nominala de 0,4 kV,
 • Instalatie de racordare la joasa tensiune destinata alimentarii cu energie electrica a unui singur loc de consum, executata din reteaua de joasa tensiune sau tabloul/ cutia de distributie a postului de transformare,
 • Executare, verificare, masurare prize de pamant, instalatii de legare la pamant si de paratrasnet aferente cladirilor civile si industriale si in retelele electrice de distributie,
 • Lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, cu respectarea prevederilor Art. 54, din reulamentul de ates. a soc. com.
 • Linii electrice aeriene si/ sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV,
 • Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente,
 • Instalatii de utilizare,
 • Retele electrice de iluminat public aeriene si/ sau subterane,
 • Retele electrice de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte,
 • Fir de garda cu fibra optica inclusa pe LEA de 110 kV.
 • Instalatii de cabluri de fibra optica pentru transmitere de semnal,
 • Instalatii electrice de curenti slabi (circuite secundare),
 • Instalatii de comanda, control si protectii prin relee,
 • Baterii stationare de acumulatori, instalatii electrice de compensare a factorului de putere,
 • Masurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite, masurarea rezistentei de contact la PT,
 • Verificari si incercari ale echipamentelor si instalatiilor electrice, de inalta, medie si joasa tensiune, aferente retelelor electrice de distributie si posturilor de transformare.

ANRE Info Atestare