Tehnician prestatii vehicule este ocupatia care presupune verificarea, diagnosticarea, intretinerea, si repararea vehiculeor rutiere, astfel incat acestea sa-si mentina parametrii constructivi si functionali si sa se incadreze in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.

Tehnicianul prestatii vehicule isi desfasoara activitatea in statii ITP care efectueaza inspectii tehnice periodice, in ateliere de reparatii auto prevazute cu echipamente si instalatii corespunzatoare, sau la firme producatoare sau importatoare de vehicule rutiere.

ABSOLVENTII ACESTUI CURS SE POT AUTORIZA CA INSPECTORI STATIE ITP *

(*cu indeplinirea conditiilor de vechime si permis de conducere conform cerintelor )


Cerinţele privind atestarea ca inspector ITP sunt prezentate în Anexa 71 din RNTR 1 și sunt următoarele:
a) cu privire la competenţa profesională, că acesta deţine cunoștințe şi capacitate de înțelegere certificate în următoarele domenii (discipline de studiu):
– mecanică / dinamică;
– dinamica vehiculelor rutiere;
– motoare cu ardere internă;
– construcţia vehiculelor rutiere;
– diagnosticarea vehiculelor rutiere;
– materiale și prelucrarea materialelor;
– electricitate / electrotehnică / electronică;
– componente electronice ale vehiculelor rutiere;
– aplicații IT.
b) cu privire la experienţa profesională documentată, că acesta a desfăşurat cel puțin 3 ani, cu normă întreagă sau cu normă parţială pe o perioadă echivalentă, în calitate de angajat, titular al unei persoane fizice autorizate, titular al unei întreprinderi individuale ori de membru al unei întreprinderi familiale, una dintre următoarele activităţi:
– activități de reparații auto în domeniul mecanic sau electromecanic, în cadrul unor ateliere autorizate potrivit legii pentru desfăşurarea cel puţin a activităţilor de reparaţii pentru motor, sistemul de rulare, sistemul de direcţie şi sistemul de frânare;
– omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, în cadrul unor autorităţi de omologare ori servicii tehnice notificate;
– ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii.
c) cu privire la experienţa necesară manevrării unui vehicul în cursul efectuării ITP, că posedă permis de conducere corespunzător clasei de ITP pentru care solicită atestarea, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale:
a) pentru clasa I – permis de conducere categoriile A şi B1;
b) pentru clasa a II-a – permis de conducere categoria B;
c) pentru clasa a III-a – permis de conducere categoria C şi/sau D.