ABSOLVENTII ACESTUI CURS SE POT AUTORIZA CA INSPECTORI STATIE ITP *

(*Condiţiile impuse în vederea atestării inspectorilor ITP sunt stabilite prin art. 11, art. 24 şi Anexa nr. 71 din reglementările RNTR1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Planul de pregatire al cursului respecta cerintele cu privire la competenţa profesională conform RNTR1 „că acesta deţine cunoștințe şi capacitate de înțelegere certificate în următoarele domenii (discipline de studiu):
– mecanică / dinamică;
– dinamica vehiculelor rutiere;
– motoare cu ardere internă;
– construcţia vehiculelor rutiere;
– diagnosticarea vehiculelor rutiere;
– materiale și prelucrarea materialelor;
– electricitate / electrotehnică / electronică;
– componente electronice ale vehiculelor rutiere;
– aplicații IT.”PLANUL DE PREGĂTIRE

CALIFICAREA: TEHNICIAN PRESTAȚII VEHICULE – 1080 ORE

 

 Crt Competențe Module Ore teorie Ore Practica
1 Analizarea factorilor de risc şi aplicarea legislaţiei şi a normelor de protecţia muncii şi protecţia mediului Legislaţie şi norme PSI, SSM şi protecţia mediului 30 60
2 Comunicarea şi gestionarea relaţiilor cu echipa, cu clienţii şi cu terţii Tehnici de comunicare interpersonală şi instituţională, sistemul informaţional 20 40
3 Evaluarea costurilor şi resurselor umane şi materiale în intervenţie Resurse umane, materiale financiare 20 40
4 Cunoaşterea si aplicarea noţiunilor de bază din domeniile mecanică, dinamică şi dinamica autovehiculelor, referitoare la vehiculele rutiere Noţiuni de bază din Mecanică 15 30
5 Cunoaşterea si aplicarea noţiunilor de bază din domeniile electronică şi electricitate, referitoare la vehiculele rutiere Noţiuni de bază din Electronică şi Electricitate 15 30
6 Aplicarea cunoştinţelor despre „Materiale şi prelucrarea materialelor” utilizate pentru construcţia vehiculelor rutiere Materiale şi prelucrarea materialelor 10 20
7 Cunoaşterea si aplicarea cunoştinţelor referitoare la Construcţia vehiculelor rutiere Construcţia vehiculelor rutiere 40 80
8 Cunoaşterea şi diagnosticarea diferitelor tipuri de Motoare cu ardere internă Motoare cu ardere internă 40 80
9 Monitorizarea stării tehnice şi a modului de întreţinere a utilajelor şi echipamentelor de lucru Monitorizarea utilajelor şi echipamentelor de lucru 30 60
10 Diagnosticarea vehiculelor rutiere Diagnosticarea vehiculelor 40 80
11 Organizarea/ coordonarea/ verificarea intervenţiilor asupra vehiculelor rutiere în unităţile de prestări servicii auto Managementul intevenţiilor asupra vehiculelor rutiere 30 60
12 Verificarea Componentelor electronice ale vehiculelor rutiere si înlocuirea celor defecte Componente electronice ale vehiculelor rutiere 10 20
13 Aplicaţii IT la vehiculele rutiere Aplicaţii IT la vehicule rutiere 10 20
14 Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate Asigurarea calităţii 10 20
15 Inspectarea tehnică periodică a vehiculelor rutiere Inspectarea tehnică periodică a vehiculelor rutiere 40 80
  TOTAL ore:   360 720