Acest portal este destinat persoanelor înscrise la cursurile organizate de CENTRUL DE CALIFICARE FPIP CLUJ – MODULUL DE ELECTROTEHNICA:

 • TEHNICIAN ELECTROMECANIC
 • TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE*
 • MAISTRU ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII*
 • ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE **

* în urma noilor schimbări legislative pentru aceste calificări nu se mai pot organiza cursuri de calificare

** în urma noilor schimbări legislative, absolvenţii programelor de formare cu o durată de 4 luni (ex: electricieni în construcţii, electricieni în instalatii energetice, etc.) se mai pot autoriza la ANRE numai gradul I, pentru celelate grade fiind necesar un curs postliceal (ex. Tehnician Electromecanic).

Absolvenții cursului postliceal CPA5 TEHNICIAN ELECTROMECANIC se vor putea autoriza ulterior la ANRE (îndeplinind condițiile de vechime aferente) urmatoarele grade:
– gradul I (execuția instalațiilor electrice de JT sub îndrumarea unui electrician autorizat grade mai mari) fără vechime
– gradul IIB (execuția instalațiilor electrice de JT) Vechime 2 ani în execuția/operarea instalațiilor electrice de JT
– gradul IIA (PROIECTAREA instalațiilor electrice de JT) Vechime 2 ani în colective de proiectare JT
– gradul IIIB (execuția instalațiilor electrice de MT) Vechime de 4 ani în societăți atestate ANRE C1A

Ocupaţiile COR (Clasificarea ocupaţiilor din Romania) înrudite cu nivel similar de calificare (postliceal) ce pot fi practicate de absolvenţii cursului de TEHNICIAN ELECTROMECANIC, conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice 4121/13.06.2016 actualizat:

– 311305 – Tehnician electromecanic
– 311306 – Tehnician energetician/electrician
– 311309 – Tehnician mentenanţă, electromecanică-automatică, echipamente industriale
– 311518 – Tehnician maşini şi utilaje
– 313107 – Maşinist la instalaţii de turbine hidraulice


Înscrierea candidaţilor se va face în mod continuu. Vă invităm să depuneţi/trimiteţi cererea de înscriere, iar noi vă vom comunica (prin e-mail, telefonic) data începerii cursurilor.

Pentru inscrieri / informatii suplimentare:

          0722.22.60.22      fpipcluj@gmail.com,

   adresa secretariat: str. PARAULUI nr. 2 / 2, Cluj Napoca  (langa KAUFLAND Manastur)


Cursurile teoretice se desfasoara la Colegiul ENERGETIC CLUJ,  Corp 2, etaj 2, Sala 62 iar modulele practice in laboratoarele si atelierul scoala.

* In perioada de restrictii impuse de pandemie sedintele teoretice se vor desfasura in format online utilizand platforma zoom


Electrotehnica are ca obiect studiul fenomenelor electrice şi magnetice  din punct de vedere al aplicaţiilor pe care aceste fenomene naturale le au sau le pot avea în tehnică, prin “reproducerea” lor conştientă (intenţionată) cu diverse echipamente, aparate şi instalaţii, în scopul obţinerii unor efecte utile într-o anumită activitate.

Aplicaţiile tehnice cu un anumit scop practic aplicativ, ingineresc, cu un anumit specific industrial, sunt studiate sub multiple aspecte (didactic-teoretic, cercetare-proiectare, producţie/construcţie şi exploatare) de diversele ramuri ale electrotehnicii (ale ingineriei electrice-electronice sau ale industriei electrotehnice şi electronice), în prezent foarte numeroase şi adânc specializate, dintre care amintim numai câteva: maşini şi aparate electrice (de fapt electromagnetice), acţionări electrice, măsurări electrice şi magnetice, tehnica tensiunilor înalte, reţele electrice de distribuţie a energiei electrice (de fapt electromagnetice), linii de transport a energiei electrice (electromagnetice), electroenergetica, iluminatul electric, electroacustica, electrotermia, electroliza, electrometalurgia etc., sau aplicaţiile inginereşti ale electronicii (ce se ocupă în esenţă cu procesarea semnalelor, care sunt electromagnetice) in industria auto şi telecomunicaţii.

Toate aceste ramuri ale industriei electrotehnice sunt exemple concrete ale modului în care teoria generală a fenomenelor electromagnetice (dezvoltatăşi sistematizată de Electrotehnică), conduce la diverse aplicaţii practice inginereşti.

Spre deosebire de “Fizică” (care este o ştiinţă fundamentală din ciclul ştiinţelor naturii) ce se ocupă cu studiul şi stabilirea proprietăţilor şi structurii materiei, cu fenomenele naturii anorganice (printre care şi fenomenele electromagnetice), electrotehnica este o disciplină (cu pronunţat caracter didactic) care se ocupă cu teoria generală a fenomenelor electrice şi magnetice, mai precis cu prezentarea sistematică a conceptelor, a legilor şi a teoremelor “Electromagnetismului” sub forma cea mai “avantajoasă” pentru utilizarea lor în practica inginerească (în tehnică).

În linii mari, problemele “Electrotehnicii” se împart în două categorii (Timotin, A. ş.a., 1962): probleme de electromagnetică/electromecanică (de “curenţi tari”), care se referă la producerea, transmiterea şi utilizarea energiei electromagnetice;probleme de electrocomunicaţii (de “curenţi slabi”), care se referă la producerea, transmiterea, refacerea/reproducerea şi înregistrarea semnalelor electromagnetice purtătoare de date. De cele mai multe ori, aceste două categorii de probleme intervin împreună în aplicaţiile tehnice de azi (când metodele de automatizare şi informatizare s-au generalizat).


Programele de formare a cursurilor de calificare  sunt  de tip “Blended Learning” –  invaţare combinată, respectiv un mixt intre soluţia tradiţională a cursului in clasa sub îndrumarea lectorului folosind cele mai moderne instrumente (prezentari, tutoriale, simulari si aplicatii soft specifice) si studiul individual /online bazat pe tehnologia e-learning.
Blended Learning este un concept modern de educaţie şi formare, foarte flexibil, cu o adresabilitate ridicata în formarea profesională a adulţilor deoarece răspunde nevoilor diferite ale adulţilor şi ţine cont de caracteristicile de învăţare a acestora: stiluri de gândire şi de învăţare diferite, nivelele de cunostinţe, tipuri de inteligenţă, prin folosirea acestor metode combinate de invaţare.
Formarea profesională a adulţilor este mult diferită de formarea iniţială a tinerilor: adulţii au sisteme de valori formate şi “aşezate”, au preconcepţii, au niveluri diferite de educaţie şi cultură şi, mai ales, au minimă disponibilitate de schimbare. Apelând exclusiv la formarea în sală (varianta tradiţională) ne confruntăm cu următoarele limitări: scoaterea din piață pe termen lung, costuri semnificative legate de cazare şi transport, timp insuficient alocat dezvoltării și fixării noţiunilor necesare, izolare față de experiența acumulată de ceilalți membri ai echipei prin punerea în practică a celor învățate, etc.

Avantajele pentru cursant sunt multiple: continuarea activitatii profesionala fara intreruperi; gradul de aplicabilitate al conceptelor si retentia informatiilor primite cresc radical.
Acest sistem a fost dezvoltat cu scopul de a a oferi fiecarui cursant un nivel avansat de cunostinte de nivel tehnic ridicat, si presupune metode şi tehnici variate de predare şi învăţare, o nouă manieră de a oferi transfer de cunoştinţe şi experienţe de învăţare.
Prin utilizarea mixului de învățare “Blended Learning” folosind dispozitive digitale (e-learning) și cursuri în sală folosim eficient resursele disponibile și creăm un plan de lucru care să ducă la atingerea obiectivelor de învățare prin: distribuirea suportului teoretic, dirijarea învățării noțiunilor teoretice, testarea cunoașterii acestora – prin testare on-line, urmate apoi în sală de generarea și fixarea comportamentelor necesare având ca efect aplicarea în practică a tuturor competențelor și comportamentelor dobândite, încheind prin pre-follow-up on-line și follow-up în sală, forum de bune practici etc.
Una din preocuparile continue – cresterea calitatii in procesul de invatamant – presupune o up-datare permanenta la noile tehnici, tehnologii si tendinte de piata. In acest sens s-au incheiat parteneriate cu diverse companii ce activeaza in furnizori de servicii si solutii software:

 •  NEMETSCHEK Allplan – soft de arhitectura, design si constructii, proiectare instalatii
 • CIEL C – soft de contabilitate si management
 • SAGA SOFTWARE– soft de contabilitate si management
 • CAD ELECTRIC – proiectare instalatii electrice
 • DIALUX – soft pentru proiectare iluminat, etc.
 • IntelSOFT – soft pentru devize, evaluare si planificare
 • AutoDATA – soft pentru diagnosticare si reparatii auto

Succes !

Echipa FPIP Cluj